От Комисията за защита на личните данни са наложили глоби между 500 лв. и 10000 лв. на над 80 хотела в страната. Причината е, че мениджмънта на хотелите е изградил системи за видеонаблюдение, но не е поставил предупредителни стикери и табели, че обектите са под постоянно видеонаблюдение, както е и изискването на Закона за Защитна на Личните Данни (ЗЗЛД).

Относно проверките, комисията изготвя предварително план-график за провеждането им. Много редки са случаите на проверки, поради подадени сигнали и жалби от клиенти към комисията. Към момента са проверени основно хотели по летните и зимните курорти, а следващите на прицел са хотелите в големите градове.

Важно е да се знае – системите за видеонаблюдение са важен елемент от грижата за сигурността и спокойствието на гостите, но изграждането им трябва да е съобразено с изискванията на закона.

Задължително е наличието на информационни табели в охраняваните зони.

Поставянето им избягва солените глоби на Комисията за защита на личните данни. Трябва да се знае също, че е абсолютно недопустимо поставянето на камери за видеонаблюдение в бани и тоалетни, стаите за нощувки и съблекални.