Компоненти на една система за видеонаблюдение
За всички Вас, които не са запознати с основите на системите за видеонаблюдение, ще Ви представим едно резюме на основните компоненти в една охранителна система с видеокамери.

Компоненти на видеонаблюдението

Една oхранителна система с видеокамери се състои от няколко основни елементи:

1.     видеокамери;
2.     цифров видео рекордер (DVR);
3.     захранващ блок;
4.    проводници и конектори;

Видеокамери:

Kъм настояща дата съществува голямо разнообразие от камери за видеонаблюдение. Ето защо, трябва да познаваме параметрите, за да можем да изберем подходяща видеокамера.


Видеокамерите имат няколко основни характеристики: фокусно разстояние, разделителна способност, далечина на нощното виждане и др. Основната характериситка за избор на видеокамера е разделителната способност. Тя основно се измерва в телевизионни линии ( TVL ) и представлява способността на видеокамерата да показва по-малките детайли от картината. Основно на пазара се предлагат видеокамери с 420 TVL, изображението е такова, че трудно се разпознават малки детайли от обекта. От масово използваните, има видеокамери с разделителна способност от 540, 600, 650 и 700 TVL. Последните предлагат картина, която се доближава максимално до тази на телевизионната камера.


Фокусното разстояние представлява отдалечеността на лещата пред матрицата на видеокамерата. От него зависи колко голяма зона може да се наблюдава от видеокамерата, като има тясна зависимост между фокусното разстояние, детайлността на картината и наблюдаваната площ. Фокусните разстояния са 2.8, 3.0, 6.0 до 16.0 mm и повече, като тези с по-голяма стойност ще виждат приближен обекта, но по-малка част от него. А видеокамера с по-малко фокусно разстояние ще вижда по-голяма зона, но с по-малки детайли. За наблюдение на магазини и офиси най-често се използват видеокамери с фокусно разстояние 3,6 и 6 mm.


Инфрачервените светодиоди (подсветка) характеризират възможността на камерата да осветява обекта нощно време, т.е. видеокамери с повече светодиоди (основните излъчватели на светлина в инфрачервения спектър, вградени в самата видеокамера) ще осветяват виждат обекти на по-голяма дистанция от камерата. Има и камери без подсветка, но разликата в цената е толкова пренебрежима, че е по-добре да се предпочете универсална камера с нощно виждане. Така няма да има нужда от допълнителни разходи за осветление през нощта. Трябва да се обърне внимание, че има камери само за вътрешен монтаж (не са влагозащитени), а има и камери за външен и вътрешен монтаж (влагозащитени).

Цифрови видео рекордери (DVR-и)

Как работи видеорекордерът и какви са основните му функции:
преобразува аналоговия сигнал от видеокамерата в цифров, компресира го в широко използвани  цифрови видеоформати и записва върху магнитен носител най-често харддиск или флашпамет. Видеорекордери (DVR) и кепчър платки (DVR платки), които обикновено се монтират в персонален компютър, са основно предлаганите на пазара записващи устройства. DVR-ите представляват, образно казано, едноплатков компютър, който преобразува сигналите от камерите, компресира ги и ги записва върху твърд магнител носител (харддиск).

Също така видеорекрдерът има връзка с локална мрежа или Интернет. Видеорекордерите също имат основни характеристики, Някои от тях са : брой канали ( брой камери, които могат да се включат към тях ). Най-често предлаганите на пазара видеорекордери са 4, 8 или 16 канални. Динамичност на картината ( кадри за секунда – fps ), възможност за подръжка на определен формат харддискове, компресия ( avi или h264 ) и др. Поддържат харддискове от 500GB до 2TB. Изградената с видеорекордер система притежава следните предимства: по-добро качество на запис, на наблюдение през Интернет, малки размери, управление с мишка или дистанционно управление, ниска консумация и др.


Кепчър платките за видеонаблюдение, представляват компромис на видеорекордерите и се монтират на места, където не е необходмо високо качество, наличен е персонален компютър, постоянно включен към мрежата. Като цяло те предлагат по-ниска динамичност на картината, по-малки възможности и използват харддиска на компютъра, в който са вградени. Ниската им цена ги прави предпочитани за домашна видеосистема, за малки магазини и офиси.
Важно е да се знае, че с подходящи микрофони и двата типа записващи устойства могат да записват и звук, като броя на зуковите канали зависи от типа на устройството.

Захранващи блокове

Захранващите блокове определят качеството и работоспособността на системата. Параметрите на захранващите блокове са напрежение ( постоянно или променливо ), максимален ток, филтрация на смущенията, работна температура. Трябва да се има предвид, че производителите на захранващи блокове дават параметри в идеални условия. Затова е необходимо презапасяване на захранването по ток. За по-сигурна работа практиката показва, че необходимо презапасяване е от 30% до 70%.


Най-разпространеното захранване е 12VDC ( изправено и филтрирано ) и 24VAC ( променливо захранване директно от понижаващ трансформатор ). На указателната табелка на всяка камера е показан вида на захранващото напрежение и консумацията. Това е достатъчно да се направи избор на захранващ модул.