Пилотен проект за видеонаблюдение реализира Община Перник в най-големия жилищен комплекс в града – „Изток”. Оборудването, състоящо се от 20 броя камери за видеонаблюдение и сървър за запис и обработка на данните, ще бъде подарено от частна компания на общината.

Община Перник ще посочи мястото, където желае да бъде монтирано видеонаблюдението, а фирмата ще изготви проект, направи център за мониторинг и изгради системата за видеонаблюдение.

Видеокамерите за наблюдение ще бъдат поставени на невралгични точки в района, след предварително съгласуване на позиционирането и възможностите за захранването им. Инициативата представлява плод на колаборация между общината и МВР и проектът за видеонаблюдение е съгласуван между двете институции.

Гаранционната и следгаранционната подръжка ще бъде осъществявана от фирмата дарител на оборудването за видеонаблюдение. Заложеният срок за пускане в ескплоатация на системата е два месеца. Планира се с течение на времето да бъдат покрити и други рискови зони, както и местните училища. Общината разглежда възможности за цялостно покритие с видеонаблюдение на град Перник, като ще търси публично-частни партньорства и външно финансиране.