Към момента в училищата у нас има монтирани над 3600 камери за видеонаблюдение, като броят им се планира да достигне 5000, каза министърът на образованието и науката проф.Тодор Танев на заседанието на парламентарната образователна комисия в отговор на актуален въпрос за видеонаблюдението в училищата.

Финансовата рамка на бюджета все още не е готова, което ще забави покупката на нужните 1400 броя камери за наблюдение.

Системите за видеонаблюдение в училищата са от изключително значение за осигуряване на прозрачност при националното външно оценяване и на държавните зрелостни изпити в училищата.