Допълнителни системи за видеонаблюдение на градската среда ще бъдат монтирани в София през есента. Наблюдаваният периметър ще бъде разширен с района на „Лъвов мост” и участъка на „Мариа Луиза” до Централна Гара. Предвижда се разширение на системата и извън централната част на града, като ще бъдат монтирани камери за видеонаблюдение и в подлезите на „Ботевградско Шосе”, възловите кръстовища в ж.к. „Люлин” и крайни квартали като „Нови Искър”.

Съветът за Управление на Специализирания Общински Приватизационен Фонд (СУСОПФ) е одобрил финансиране от 1,3 млн. лв. за целта.


Към момента на територията на София – град има инсталирани около 3800 камери за видеонаблюдение, които се следят денонощно от оперативния дежурен център. Отчита се драстично намаление на кражби и измами след тяхното поставяне. Справка показва, че за първото шестмесечие на 2013 година дежурният оперативен център е предал над 190 диска със записи, които да послужат за следствени действия и досъдебни разследвания на широк спектър от престъпления.