В настоящата статия ще разгледаме един проблем, който бихте срещнали ако сте собственик на пункт за изкупуване на черни и цветни метали.

Според измененията на Закона за Управление на отпадаците, чл. 60 ал. (8), на търговеца е вменено задължението да осигури 24-часово видеонаблюдение на всяка една площадка, както и да има архив на записите от системата за видеонаблюдение, с продължителност една година.

Положителната страна на вмененото задължение, е че законодателят не е навлезнал в подробности относно това колко камери и точно каква система за видеонаблюдение трябва да бъде изградена. Това означава, че може да се спази изискването на закона с минимална инвестиция в система с 4-канален DVR рекордер и съответно само 2 до 4 камери свързани към него.

Истински проблем, обаче, представлява изискването за подържането на архив със записи една година назад. При записване на образа от 4 камери, 24 часа в денонощието, 365 дни в годината, ще Ви трябва капацитет на харддиска 16000 GB. Лошата новина е, че 4 каналните рекордери подържат по един харддиск, с размер до 4000 GB.

Решението, което можем да Ви предложим е новата ни серия DVR рекордери MBR-6104, които имат функцията да засичат движение и да съхраняват запис само на самото движение, с буфер от 5 секунди преди възникването му и записа се прекъсва 5 секунди след възникването на движението. Това означава, че ако за денонощие има не по-вече от 3 часа интензивно движение пред 4-те камери, то необходимия капацитет на харддиска ще е само 2000 GB. Ако пък ползвате само 2 камери за видеонаблюдение, то обемът  на харддиска ще е 1000 GB.

Пример за готов комплект за видеонаблюдение, подходящ за пунктове за изкупуване на вторични суровини вижте тук.