Internet Protocol Камера или още IP видеокамера е цифрова камера най-често използвана за видонаблюдение и охрана, която за разлика от аналоговите CCTV (closed circuit television) видеокамери може да изпраща и получава данни посредством компютърна мрежа и Интернет.

Има два вида IP камери:

  1. Централизирани IP видеокамери – изискват централизиран мрежови видео рекордер (NVR), като това устройство извършва записа и подава алармени сигнали.
  2. Децентрализирани IP видеокамери – не изискват мрежови видео рекордер (NVR), понеже камерите имат вградена функция за запис и могат да пишат директно върху флаш памети, твърди дискове или мрежови памети.

IP видеокамерите са налични в резолюции от 0,3 мегапиксела (VGA) дo 20 мегапиксела. Като все повече се налагат камери с HD (high-definition) видео резолюции – 720p или 1080p във 16:9 широкоекранен формат.

Потенцилани предимства на IP видеокамерите:

Двупосочен аудиосигнал, посредством мрежови кабел, позволява на потребителя да разговаря с обекта, който вижда. (Например служител в бензиностанция дава указания на клиент как да се самообслужи с колонката).
Висока резолюция – от изключителна важност за разпознаване на лица.
Гъвкавост – IP камерите могат да бъдат местени навсякъде в една IP мрежа (включително Wi-Fi).
Предаване на командите за PTZ (pan-tilt-zoom) видеокамери, посредством само един мрежови кабел.
Кодиране и достъп – IP камерите предлагат защитен пренос на данни посредством кодиране и достъп през алгоритми за сигурност като WEP, WPA, WPA2, TKIP, AES.
Отдалечен достъп – наблюдение „на живо” може да се извършва от всеки компютър, където и да е, както и от смартфони и таблети.
IP видеокамерите могат да работят в безжична мрежа (Wi-Fi). Прави се първоначална настройка през рутер.
PoE (Power over Ethernet). Съвременните IP камери имат възможността да работят без допълнителен захранващ адаптер. Те могат да работят с PoE протокола, който подава захранване по мрежовия кабел.