Видеорекордерите или така известните DVR рекордер устройства, които ще намерите в тази категория отговарят на всички технически изисквания нужни за изграждането на качествена и надеждна система за видеонаблюдение.


Сред основните параметри на предлаганите от нас DVR устройства са метод на компресия H.264 с двоен стрийминг, наличие на мрежова функционалност и възможност за отдалечено наблюдение в реално време и преглед на записите в локална мрежа или през интернет, възможност за отдалечена администрация и промяна на параметрите, поддръжка на SATA твърди дискове, наличие на VGA видео изход, поддръжка на мобилни телефони и PDA устройства, управление чрез мишка и дистанционно управление, CMS (Central Management System) софтуер позволяващ обединяване, централизирано наблюдение и контрол на множество видеорекордери от една серия разположени в различни обекти.


Сред най-важните характеристики, на които се базира изборът на DVR устройство са:

  1. Брой видео канали – според броя на видеоканалите видеорекордерите се разделят на 4,8,9,16 и 32 канални
  2. Метод на компресия – MJPEG, MPEG-4 и H.264
  3. При методите на комресия MJPEG и MPEG-4 степента на компресия е по-ниска, а качеството на получаваното изображение по-лошо. Допълнително тези методи на компресия изискват по-висока мрежова скорост при наблюдение в реално време или при преглед на записисте през интернет. Това е причината да препоръчваме DVR рекордери с компресия H.264
  4. Скорост на възпроизвеждане – realtime 25fps (реално време 25 кадъра в секунда на канал) и not realtime (по-малко от 25 кадъра в секунда на канал). Скоростта на възпроизвеждане е параметър който се обявява от производителя за всички канали. Например, ако за даден видеорекордер е посочена скорост на възпроизвеждане от 100fps (100 кадъра в секунда) и той е с четири видео входа то за всеки канал получаваме по 25 кадъра което представлява скорост на възпроизвеждане в реално време за PAL телевизионна система, ако DVR-a e 8 канален тогава при 100fps получаваме по 12,5fps за всеки канал, което би довело до определено „насичане“ в изображението при наблюдение в реално време.
  5. Резолюция на възпроизвеждане – CIF (360×288), HD1 (720×288) и D1 (720×576). Резолюцията на възпроизвеждане показва с каква резолюция се възпроизвежда върху монитора свързан към видеорекордера, изображението получено от всяка една камера. При много от видеорекордерите този параметър е в тясна функционална зависимост от скоростта на възпроизвеждане (колкото е по-висока резолюцията толкова е по- ниска скоростта на възпроизвеждане).

DVR рекордерите, които предлагаме на нашите клиенти са с резолюция на възпроизвеждане D1 (720×576) при скорост на възпроизвеждане 25fps за всеки канал (realtime, което гарантира високо качество на изображението при наблюдение в реално време.
Резолюция на запис- подобно на резолюцията на възпроизвеждане и този параметър се характеризира с три основни стойности – CIF (360×288), HD1 (720×288) и D1 (720×576).

Надяваме се с всичко казано до тук да сме ви улеснили при избора на DVR устройство за изграждане на вашата система за видеонаблюдение.