PTZ камера е такава видеокамера, която може да бъде дистанционно завъртана в различни посоки и има дистанционен контрол на оптичното увеличени (zoom).

Самата абривиатура PTZ произхожда от “pan-tilt-zoom” на английски език. “Pan” e завъртане в хоризонтална равнина, “tilt” е завъртане във вертикална равнина, а “zoom” е оптично увеличение.

Първоначално технологията е развита в телевизионната индустрия, където отделни PTZ контролери за използвани с професионалните телевизионни видеокамери, като тази технология е добила популярност и като роботика на видеокамерите. По-късно PTZ технологията навлиза и във сферата на охранителните камери.

Към настоящия момент PTZ камерите за видеонаблюдение разполагат с вграден софтуер, който следи за промяна в пикселите, генерирани на видеоклипа. Когато пикселите се променят, поради наличие на движение в наблюдаваната сцена, камерата започва видеозапис и автоматично се фокусира върху променените пиксели и започва да ги следва. Това резултира в проследително движение на камерата, фокусирана върху движещия се обект. Софтуерът позволява на камерата да установи размера на движещия се обект и неговото отстояние от видеокамерата.

С тези изчисления, камерата може да задвижва своите оптически лещи и променя фокусното разстояние, така че движещия се обект да заеме по-голяма част от екрана и да се получи детайлен и стабилизиран образ. Когато движещия се обект излезе от полезрението на PTZ  камерата, тя автоматично застава в първоначалните си, предватително програмирани, позиция и фокус. При последваща промяна на пикселите, процесът започва отначало.