Със сигурност видеонаблюдението гарантира сигурност и спокойствие, когато знаем, че можем да видим случило се събитие или случващото се в реално време. С времето камерите за видеонаблюдение отдавна престанаха да бъдат просто охранителни камери. В наши дни се ползват за анализ на поведение, поток от хора, управление на опашки, маркетинг проучвания и какво ли още не.


Какво правим когато не можем да видим, защото средата не го позволява?


Точно в такива моменти термовизионната технология е тази, която ще е от полза за решаване на проблема. Термовизионните камери „виждат“ там, където останалите не могат.


Всъщност ако трябва да сме конкретни, термовизионните камери не виждат. Те визуализират. Използвайки топлинни сензори те измерват инфрачервената енергия на елементите в полето на наблюдение, като превръщат промените и разликите в температурата в изображение.Така сгради, фолио или други предмети имат по-ниска температура от тази на човек, животно, огън, или превозно средство. Резултата от изграждането на такава картина ще бъде по-ясно различими излъчващи топлина обекти на фона на по-студените такива.
Тези възможности превръщат термовизионните камери в превенцията на пожари или друг тип инциденти.


Превенцията осигурява и бърза реакция


Когато говорим за превенция трябва да кажем, че възможността на термо камерите да виждат „невидимото“ за обикновените ги превръща в идеално средство за детекция и превенция на инциденти като пожари, повишаване или понижаване на температура в обекти, в които това би било пагубно.


Термалната камера може да бъде ползвана за постоянно сканиране на даден периметър и проследяване за промени в температурите. Ако такива бъдат отчетени, то може да се активира аларма или към оператор или да се предаде към друга интегрирана система.


Предвид развитието на технологиите смеем да твърдим, че термо камерите са все по-достъпни като цени, което дава възможност на по-широк кръг потребители да инвестират в подобна система.


Предлаганите на пазара термовизионни камери осигуряват достатъчно добра термо картина в комбинация с аналитични функции като анализ на поведение, навлизане в зона или напускане на зона, което добавя стойност към възможностите им.


Какви са приложенията на подобен тип камери?


Термовизионна камера се ползва като част от ограната на границите на повечето държави. Ползването на подобна техника е решение на ставащият все по-сериозен проблем с горските пожари, като инсталацията на камери е именно с цел превенция, ранна детекция и реакция.


Все по-често камерите се ползват за следене на нефтопроводи, газови и промишлени инсталации, сметища за да се предотврати възникване на пожар или взрив от повишаване на температурата на инсталацията при определени ситуации.


В случай, че се нуждаете от повече информация за термовизионните камери не се колебайте и се свържете с наш сътрудник за да обсъдите детайлите и да ви бъде изготвена оферта.