Често срещан проблем при проектирането на охранителни системи за видеонаблюдение е компенсирането на силната външна светлина. Този проблем се появява предимно при навлизането на дневна светлина през входни врати и прозорци, като кара обектите в помещенията да изглеждат като сенки или силуети, без да се вижда никакъв детайл относно обекта, който се наблюдава.

Най-доброто решение на този проблем е функцията Wide Dynamic Range (WDR) – Широк Динамичен Обхват.

Това е цифрова технология на по-високия клас камери за видеонаблюдение, която компенсира високите нива на контраст и светлина в картината, като изсветлява тъмните обекти и компенсира силната директна светлина. Това прави възможно наблюдението на вътрешни или външни обекти, които попадат в условията на силна светлина и дълбоки сенки.

Охранителните камери с WDR функция намират приложение най-често при:

1. Входове, където дневната сетлина е много интензивна
2. Паркинги и гаражи
3. Заснемане на регистрационни табели на автомобили (балансира силната светлина от фаровете)
4. Камери за видеонаблюдение, монтирани близо до осветителни тела

Въпреки, че тази WDR функцията оскъпява камерата за видеонаблюдение, определено си струва парите, при значително подобреното качество на картината. Детайлът в изображението е постоянно подържан, като се балансират екстремумите на светлината.

Back Light Compensation (BLC) – Компенсиране на задната светлина

В случай, че разполагате с камера имаща само BLC функция, имайте предвид, че картината няма да е толкова детайлна, колкото при WDR камерите за видеонаблюдение. BLC ще спомогне да се балансират екстремумите в светлината, но обектите в сянка ще продължат да са размити и без особен детайл, което на определен етап може да се окаже нефункционално за наблюдаваната сцена.